Fördelar med att handla lokalt

Även om den globala handeln fortsätter att öka är trenden samtidigt att vi i större utsträckning handlar lokalt. Efterfrågan på närodlad mat och andra lokala produkter ökar samtidigt som vi kan skönja en renässans för småbutikerna. Vi blir mer medvetna om de positiva effekterna av att handla lokalt, både för oss själva och för samhället i stort.

Marknadens utveckling

De senaste årtiondena har den globala handeln dominerat, vilket har haft positiva effekter på världen i stort. Stora befolkningsgrupper har fått möjlighet att sälja sina produkter globalt, vilket har medfört att de lyfts ur både svält och fattigdom. Emellertid är den världsomspännande handeln inte enbart positiv, och vissa delar av den ifrågasätts allt mer, bland annat ur miljö- och rättvisesynpunkt. Till exempel ifrågasätts rimligheten i att transportera produkter över hela världen, med transportmedel som drivs av fossila bränslen. Detta sker dessutom samtidigt som den personal som tillverkar eller odlar produkterna har uppenbart inhumana arbetsförhållanden.

Fördelar med att handla närodlat & närproducerat

Det finns ett intresse från både näringslivet och den svenska staten att den lokala handeln ökar. Lokal handel är något som i princip vi alla inom landet tjänar på och några av fördelarna med att handla lokalt är att:

Detta är endast några av alla de fördelar som finns med att den lokala handeln ökar. Ser vi endast till oss själva här inom rikets gränser, finns det egentligen endast fördelar med att vi i större utsträckning köper av lokala företag som säljer lokala produkter.

Handla mer från de mindre och lokala butikerna

Att handla lokalt innebär inte endast att man handlar produkter som är producerade i närheten av där man är bosatt. Det är även viktigt att man gynnar de lokala butikerna och affärerna i stället för de stora, rikstäckande, och ibland även multinationella, affärskedjorna. Köper man närodlat från den stora butikskedjan går man endast halva vägen. Vill man verkligen göra skillnad och gynna det lokala näringslivet ska man handla närodlat i den lokala butiken.

Det behöver inte vara dyrare att handla lokalt

Jämför man priserna på produkter “rakt upp och ner” kan man få intryck av att de importerade produkterna är billigare. Det har inte någon betydelse om det är fråga om honung eller campingutrustning, oftast har den importerade produkten ett lägre pris. Emellertid är detta inte en rättvis jämförelse då den inte tar hänsyn till kvalitetsskillnaden. Den som har smakat billig importerad honung är väl medveten om att den inte är möjlig att jämföra med svensk och lokalproducerad ljunghonung.

Likaså vet den som är en van campare att importerad campingutrustning snabbt går sönder och hamnar i papperskorgen. Detta ska jämföras med de svenska klassiska kvalitetsvarumärkena inom friluftslivet där utrustningen förs vidare till nästa generation i stället för att förpassas till papperskorgen.

Det finns ett slitet uttryck om att “man får vad man betalar för”. Detta är en sanning som fortfarande är aktuell. När man jämför priser mellan lokalt producerade och importerade produkter måste man även ta hänsyn till kvalitetsskillnaderna. Tar man denna hänsyn är det en betydligt bättre affär att köpa lokalt, både för plånboken och miljön.