Därför är redovisning för företag viktigt

Redovisning innebär att redovisa företagets ekonomiska information. Det är något som alla företag måste göra. Det är redovisningen som ligger till grund för hur mycket företaget ska betala in i skatt. Redovisning skiljer sig beroende på företagets storlek och bransch.

Det finns vissa saker alla företag måste ägna sig åt och redovisning är en sådan sak. Redovisning är enkelt sagt en slags sammanställning av företagets all ekonomisk information. Beroende på företagets omfattning kan redovisningen skilja sig en aning. Redovisning kan nämligen skilja sig beroende på bransch och företagets storlek. Men oavsett är redovisning en slags sammanställning av det ekonomiska resultatet för företaget under en given period. Redovisning är till för att ge en rättvis bild av den ekonomiska utvecklingen som skett i företaget. Det finns både extern och intern redovisning med skillnaden att den externa redovisningen är lagstadgad medan den interna redovisningen är helt frivillig.

Extern redovisning är lagreglerad

Den externa redovisningen är alla företag enligt lag skyldig att upprätta. Extern redovisning ska spegla den ekonomiska situationen i företaget över en viss tidsperiod. Den externa redovisningen omfattar:

• Årsbokslut
• Delårsrapporter
• Års- och koncernredovisning.
Den interna redovisningen används för själva företaget och innefattar oftast efterkalkylering, budgetering samt produkt- och projektkalkylering. Den interna redovisningen är viktig för att kunna styra företaget på ett ekonomisk och genomtänkt sätt.

Redovisningen är underlag för beskattning

Redovisning är inte samma som bokföring. Redovisning är ett vidare begrepp än vad bokföring är. Bokföring är registrering av företagets löpande affärshändelser som exempelvis kvitton, fakturor och andra ekonomiska underlag. Bokföringen är en del av redovisningen i form av ett bokslut. Det är viktigt för företag att rapportera resultatet, speciellt om det är ett stort börsnoterat företag. Olika investerare vill veta hur det har gått för företaget. Redovisning är även ett underlag för hur ett företag ska beskattas. Den slutgiltiga skatten är omkring 40 procent av den totala vinsten som företaget gjort. Redovisning kan kännas betungande för många företagare men med rätt verktyg och hjälpmedel kan du göra redovisningen enkel. Det finns olika regler för redovisning för enskild firma och för aktiebolag. Det är alltid viktigt att ta reda på vad som gäller för just ditt företag.