Få rätt kompetens till företaget snabbt

Rätt person på rätt plats är något som alltid skilt agnarna från vetet i näringslivet. Rekrytering är något som i princip alla företag prioriterar – men det kräver också tid. En interimschef kan vara lösningen som ger er mer tid att hitta rätt person till en chefsroll, samtidigt som organisationen får ny kompetens.

Kolla in https://meshinterim.se/ om ditt företag är i behov av en kompetent ledare på kort varsel. Tillsammans med Mesh Interim går du igenom ert företags behov och vilken typ av roll som behöver täckas. De erbjuder erfarna HR-chefer, ekonomichefer, IT-chefer eller ledare som är specialiserade på konsultation vid förändringsarbeten.

Så kan en interimschef hjälpa ditt företag

Det finns olika anledningar till att ett företag väljer att ta in en interimschef:

  • Göra omfattande förändringsarbeten smidigare
  • Täcka upp ledande roller vid rekryteringsprocesser
  • Bidra med nya idéer och perspektiv som ökar lönsamheten
  • Stötta nya och unga chefer genom sin erfarenhet som interimschef

Det kan vara enkelt att se en interimschef som en tillfällig nödlösning. På vissa sätt är det så, men det berättar inte hela historien. Även om du anlitar en interim HR-chef för att täcka upp en plötslig uppsägning, går det inte att blunda för de fördelar som den nya interimschefen bidrar med.

Trygga framtiden med snabba lösningar

Att förbereda sig för allt är omöjligt, men uppsägningar är något som varje seriöst företag bör ha en rutin kring. När du ärligt kan känna att företaget inte är beroende av bara en enda person, är det lättare att ta sunda beslut som innebär högre risk. Företag som är fast i att behålla allt som det varit, har svårare att expandera och utvecklas. Med en interim lösning i bakgrunden vet du att det alltid finns en konsult med rätt expertis eller en ledare med specifika karaktärsdrag i bakgrunden som kan hoppa in när det behövs.

När du anlitar en interimschef som du är nöjd med, kan det även gynna hela företagets rekryteringsprocess på sikt. En interimschef är van att hoppa in i nya roller och branscher med begränsad information. De egenskaperna kan vara guld värda även för en permanent chef. Att kunna tackla nya uppgifter, tekniker, konkurrenter och utmaningar med säkerhet, är kvaliteter som du kan observera hos en duktig interimschef och sedermera försöka hitta under rekryteringsprocessen.