Ljuddämpa kontoret för lugn och ro

Alla har olika preferenser när det gäller kontorsmiljön. Vissa gillar att sitta i ett öppet kontorslandskap med mycket stoj och stim runtom, medan andra föredrar lugn och ro. Det finns inget rätt eller fel, men i princip alla företag behöver få vissa delar isolerade mot ljud, bland annat i mötesrum.

Ett kontor med ljuddämpande akustiktak www.soundab.se hittar du ett stort utbud av ljuddämpande produkter för olika typer av kontor. Du hittar till exempel effektiva bordsskärmar för att ge viss avskildhet även i kontorslandskap. Det finns även takabsorbenter, telefonhytter och skärmväggar.

Anpassa till trender som aktivitetsbaserat kontor

Aktivitetsbaserade kontor har blivit allt populärare på senare år. Det innebär framför allt att anställda inte har en fast arbetsplats utan flyttar runt beroende på vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras för stunden. Det har haft sina fördelar men också många problem:

”Tyvärr saknade en majoritet av de svarande avskärmade ytor för koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Det var den stora missnöjdhetsfaktorn.” säger forskaren Maral Babapour Chafi till nyhetstidningen Publikt.se i en artikel.

Det är med andra ord viktigt att ha i åtanke att ingen kontorsdesign är ”bäst” för alla. Alla är olika när det gäller produktivitet, och många definierar trivsel på arbetsplatsen annorlunda. Att ha vissa tysta rum eller sektioner kan vara mycket tacksamt för vissa medarbetare och att totalt ignorera det för att följa en viss trend lyckas sällan.

Glöm inte arbetsmiljön

Arbetsmiljö handlar så klart inte bara om ljudnivån, utan om många fler faktorer. Det kan vara ergonomi, stresshantering, ventilation, utvecklingsmöjligheter och annat. Alla faktorer är viktiga, men vissa kan vara mer eller mindre viktiga beroende på bransch.