Registrera ditt företag & förverkliga din företagsdröm

När du väl har funnit en affärsidé som du tror på och upprättat en grundläggande affärsplan är det dags att registrera ditt företag och sikta mot stjärnorna. Att välja rätt företagsform och registrera företaget kan ibland upplevas som komplicerat. Men det är enklare än du tror och i det följande kan du läsa om de olika stegen.

Det du först och främst måste göra är att bestämma dig för i vilken företagsform som du ska driva din verksamhet. Du kan välja mellan att driva verksamheten i form av enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Vilken företagsform som du ska välja beror på en rad olika faktorer som till exempel verksamhetens omfattning, vad det är för typ av verksamhet, hur många delägare som finns, vilken risk som du tar, samt sist men inte minst – hur mycket kapital som du har möjlighet att investera. I de flesta fall står valet mellan en enskild firma och ett aktiebolag. Har du tillgång till ett kapital om i varje fall 25 000 kronor och vill minimera din risk bör du välja att driva din verksamhet i form av ett aktiebolag.

Registrering av verksamheten i Näringslivsregistret

Har du bestämt dig för att driva din verksamhet i form av ett aktiebolag, handelsbolag eller ett kommanditbolag måste du registrera ditt företag i Näringslivsregistret. Detta register hanteras av Bolagsverket och du kan göra registreringen online via Bolagsverkets webbplats. Väljer du att driva ditt företag i form av en enskild firma är du inte skyldig att registrera verksamheten i Näringslivsregistret. Emellertid är det något som du bör överväga att göra då du genom registreringen får ett visst skydd för företagsnamnet.

Registrering av verksamheten i Skatteverket

Det sista steget är att du måste registrera ditt företag hos Skatteverket. Genom att registrera företaget hos Skatteverket får du bland annat rätt att skicka fakturor samtidigt som reglerna avseende mervärdesskatt blir tillämpliga på din verksamhet. Rent konkret innebär detta att du nu har ett företag som uppfyller alla formella krav och du kan förverkliga din företagsdröm.