Därför ska kontoret utrustas med passersystem

Att investera i ett passersystem kan ha stor betydelse för säkerheten. Det viktiga är att hitta ett passersystem som uppfyller behovet som finns. Välj därför med omsorg och hitta en trovärdig leverantör.

För att ett kontor ska vara säkert för både besökare och anställda behöver vissa åtgärder göras. Att vem som helst inte kan ta sig in och ut ur kontoret kan vara väldigt betydelsefullt ur ett säkerhetsperspektiv. Att investera i ett elektroniskt passersystem är ett alternativ för att höja säkerheten på arbetsplatsen. Om det låter intressant ska du genast besöka sectragon.com som erbjuder denna typ av lösning tillsammans med mycket annat.

Obehöriga besökare hålls borta med ett passersystem

När det finns ett smidigt passersystem slipper du och alla andra låsa upp med nycklar. Dessutom är det enklare att ha koll på vem som kommer in och går ut. Passersystemet kan användas mellan olika lokaler och avdelningar. Om det är av intresse kan du även välja att bygga ut passersystemet. Olika uppgraderingar som finns är inbyggd kameraövervakning, inbrottslarm, porttelefon och bokningssystem. Sectragon erbjuder även dörrautomatik och trygghetslarm.

“Syftet är att personalen ska kunna känna sig tryggare på sitt arbete.” Läs mer här

Uppfyll säkerhetskraven

Om säkerheten är låg på en arbetsplats kan det orsaka stress och psykisk ohälsa, speciellt om det förekommit händelser som innefattat hot och våld. Arbetsmiljön är viktig och enligt Arbetsmiljöverket behöver arbetsgivare följa föreskrifterna som finns. Exempelvis har socialkontoret i Olofström fått bygga om på grund av bristande säkerhet. Sedan är det positivt om du gör det där lilla extra för att kontorsmiljön verkligen ska vara trivsam, trygg och säker.