Så startar du företag utan krångel

Att starta företag är en omfattande process. Om du redan från början skapar en bra och stabil juridisk grund att stå på från start kan du spara både tid och pengar. Med tydligheter i avtal minskar du risken för omfattande tvister.

Portrait,Of,Caucasian,Female,Graphic,Designer,With,Arms,Crossed,SittingNär du ska starta upp ett företag är det mycket att tänka på. Det är allt från att registrera företaget rätt till att formulera korrekta avtal som inte ger bekymmer senare. För att veta att allt går rätt till kan det vara en fördel att ta hjälp av en advokatbyrå. Du kan anlita advokatbyrå Novum om du vill ha en riktigt bra juridisk hjälp. De är bland annat specialiserade på affärsjuridik. De kan hjälpa dig att få koll på allt det juridiska. En del företag väljer att ha en husadvokat som de kan vända sig till när det behövs.

Vad en advokatbyrå kan bidra med:

  • Inköpsavtal
  • Kompanjonavtal
  • Försäkringsförhållanden
  • Anställdas villkor
  • Samarbetsförhållanden som är pågående eller tilltänkta

Skriv korrekta avtal direkt

Genom att göra rätt redan från början kan du spara både tid och pengar. Att genomgå tvister kan bli dyrt och ta mycket tid i anspråk. Därför är avtalen väldigt viktiga. I början är det bra att använda juridiken som ett verktyg för att bygga upp ett ramverk för ditt företag. Det finns några avtal som är extra viktiga att få rätt från början, aktieägaravtal, kompanjonavtal, sekretessavtal, kundavtal, leveransavtal och anställningsavtal. Om du startar ett företag tillsammans med andra är kompanjonavtal väldigt viktigt. Det är lätt att det uppstår tvister senare om åsikterna börjar gå isär. Om du delger känslig information med någon annan part om ditt företag är det bra att ha ett vattentätt sekretessavtal. Försäljning är viktigt för företaget och då är det bra att ha ett genomarbetat kundavtal. Om du ska ha leverantörer av olika saker är skriftliga leverantörsavtal av vikt. Se till att dessa villkor återspeglar villkoren i kundavtalen. Om du har gjort rätt från början riskerar du inte att hamna i kläm i olika situationer. De anställda på ett företag är en viktig resurs och att skriva ett avtal som ger tydlighet vad som gäller är bra för båda parterna.