Ett kontor med ljuddämpande akustiktak.

Ett kontor med ljuddämpande akustiktak