Revisor i en revisionsbyrå som arbetar med finansiell revision och budgetering med hjälp av en miniräknare och laptop.

Revisor i en revisionsbyrå som arbetar med finansiell revision och budgetering med hjälp av en miniräknare och laptop